Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 24 mars 2020

Lesetid: 2 min

Ny avtale: Nesten 800 mill ekstra til kollektivtransport

Staten, fylkeskommunen og de fire kommunene i Miljøpakken har blitt enige om en avtale som gir over 1 milliard i ekstra tilskudd ut 2029.

Tilleggsavtalen i korte trekk:
* 280, 7 mill kr ekstra til investering og drift av Metrobuss og annen kollektivtrafikk.
* 280, 7 mill kr til å redusere bomtakster.
* 500 mill kr til billigere kollektivtilbud.

Altså 780 millioner til kollektiv. Dette er resultatet av det såkalte Bompengeforliket på Stortinget sist høst. Avtalen skal behandles politisk av alle parter før den trer i kraft.

Friere penger
Partene er også enige om at Miljøpakken kan bruke tilskudd fra staten friere. En type milliardtilskudd (programområdemidler) som opprinnelig var bundet til riksveg, kan nå også brukes på kommunale og fylkeskommunale veger. Pengene går til tiltak som fremmer gåing, sykling og kollektivbruk.

Mer pendling med buss
Noe av den halve milliarden til billigere kollektivtilbud skal brukes for å få flere jobbpendlere til å reise kollektivt i stedet for å kjøre bil mellom Stjørdal, Malvik, Melhus og Trondheim.

Det er også et mål å flere til å ta buss og trikk på fritidsreiser utenom rush. Videre skal partene utrede nærmere muligheten for nedsatte takster for barn og unge, og utvidelse av takstsone A, som i dag ikke omfatter Stjørdal.

Les hele avtalen her