Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 29 juni 2018

Lesetid: 2 min

Byggestart for myke trafikanter på Byneset

Nå gjør vi det tryggere for myke trafikanter langs fv. 707.

Denne uka startet arbeidet med ny gang- og sykkelveg på Byneset. Prosjektet er ca 2 km langt, og er et trafikksikkerhetsprosjekt. Dermed blir dagens gang- og sykkelveg langs fv. 707 på Byneset forlenget, fra Stormyra idrettsplass til Mortenstu. Strekningen er skoleveg med spredt bebyggelse, og i dag finnes det ikke et eget tilbud for de som går og sykler her.

Om prosjektet:

Gang- og sykkelveg, ca 2 km

Utbedring av holdeplasser, kryss og avkjørsler

 I tillegg:

Arbeid for Trondheim kommune: ny vannledning langs hele strekningen, og avløpsledninger på deler av strekningen.

Prosjektet skal etter planen være ferdig sommeren 2019. Miljøpakken jobber også med en videreføring av prosjektet. Det kan du lese mer om her:

Det er Anleggstjenester som skal utføre arbeidet. På bildet ser vi fra venstre fagarbeider Ruben Ødegaard Berg, byggeleder Odd Nygård (SVV), prosjektleder Roar Lindstad (SVV) og daglig leder i Anleggstjenester, Knut Veien.