Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 25 juni 2018

Lesetid: 3 min

Flere enn noen gang sier ja til bompengene i Miljøpakken

Halvparten av innbyggerne i Trondheim mener nå det er riktig med bompenger i Miljøpakken. En av tre mener det er galt.


Aldri før siden innkrevingen startet i 2010 har så mange vært positive til å betale bompenger. Det viser en fersk undersøkelse fra Sentio Research for Miljøpakken. Undersøkelsen er gjennomført i juni, rett etter at takstene ble satt opp med i overkant av 20 prosent.

Tallenes tale juni 2018:
49 % er positive til bompenger i Miljøpakken.
30 % er negative.
21 % er nøytrale eller vet ikke.

I januar 2010, rett før innkreving startet, var bildet slik:
17 % positive
64 % negative
19 % nøytrale eller vet ikke

Siden 2010 har holdningene endret seg gradvis. En meningsmåling for Adresseavisen i 2015 var den første som viste klar overvekt av ja til bompenger: 45 % ja, 35 % nei. Bompengene er et kinderegg fordi staten i praksis gir oss en million til samferdsel for hver million med bompenger.

Miljøpakken er ti år. Les kronikk i Adresseavisen om Slik har Miljøpakken forandret Trondheim.

Illustrasjonen viser tidsserie, ja/nei til bompenger.

Kollektivfelt og kaosvarsel
Kollektivfelt gjennom hele sentrum var det første tiltaket i Miljøpakken. Da disse kom sommeren 2008, utløste det kraftige protester. Mediene meldte om kø og kaos, og kritikerne varslet Midbyens undergang.  Kaoset opphørte fort fordi en del unødvendig bilkjøring forsvant. Både buss og bil kom fortere fram. En meningsmåling viste at 43 % var for kollektivfeltene rett etter innføring. Ved siste måling, i 2016, var 87 % for kollektivfeltene. 6 % var mot.

Hva har vi gjort på 10 år? Her er noen eksempler:

Veg
E6 mot sør med fire felt. Første etappe ferdig i 2013, resten i 2019.
Ny Stavne tunnel fører tungtrafikk ut av Midtbyen.
Kystadlia fører trafikk vekk fra skoler.
Johan Tillers veg med kulvert under Dovrebanen på Heimdal blir ferdig i år.

Kollektivtrafikk
Flere busser, bedre busser og mange flere avganger.
Billettprisen satt ned med 14-54 %.
24 km kollektivfelt.
Miljøpakken går inn med 150-200 mill. kr. per år til kollektivtilbudet.

Sykling
31 km sykkelanlegg, fra røde felt til start på sykkeleskpressveg mot øst.
Ni bruer binder bydeler sammen og gir kortere og tryggere traseer.
Over 300 gode p-plasser i Midtbyen.

Gåing og trafikksikkerhet
13 skoler har fått tryggere skoleveg.
16 snarveger er oppgradert.