Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 11 september 2023

Lesetid: 2 min

Bil: Ned i Trondheim – opp i Skaun

Bilbruken har gått litt ned i Miljøpakke-land samlet, og mest i Trondheim. Byen er klart grønnest. I Melhus og Skaun kjørte folk mer enn i 2019. Mye mer i Skaun, som nylig ble med i Miljøpakken.

I hvert fall hvis vi skal tro innbyggerne selv. Tallene stammer fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2022). NB! Målinger tyder på at bilbruken tvert imot øker litt, men spørreundersøkelser er et interessant supplement som gir mye ekstra informasjon:

All info på statistikksida
RVU 2022 – rapport

Andelen miljøvennlige reiser i hver enkelt kommune i 2022. Tallene er litt forskjellige fra oversikten du finner lenger ned pga kategorien «annet».

LITT OM KOMMUNENE
Trondheim
Andelen bilreiser falt fra 51 % i 2019 til 49 % i fjor. Det skulle tilsi at mer enn halvparten av innbyggernes reiser er grønne. Kategorien «annet» (ca 2 %) gjør imidlertid at også de miljøvennlige reisene utgjør 49 % – se kartet over.

Skaun
Bilbruk (fører og passasjer) nådde 83 %. Det er opp fra 78 % i 2019. Skaun har mye jobbpendling til Trondheim. Anslagsvis fire av fem fra nabokommunene reiser med bil til og fra arbeid i Trondheim.

Melhus
Bilbruken økte fra 77 % til 79 %. Kommunen har svært lav sykkelandel (ca 1 % av reisene).

Malvik og Stjørdal
Litt nedgang i bilandel, mest i Malvik. Stjørdal har mest sykling av kommunene rundt Trondheim (5 %).

Orkland
Ny i Miljøpakken og ny som kommune, dermed ingen 2019-tall å sammenligne med. Bilandelen på 75 % plasserer kommunen på et nivå mellom Malvik (77 %) og Stjørdal (73 %).

GRATIS JOBBPARKERING
Det er vanskelig å få folk til å reise grønt hvis de kan parkere gratis ved arbeidsplassen. Her har verden og Trondheim forandret seg.

I 2010 svarte sju av ti at de hadde gratis p-plass. I 2019 var andelen seks av ti. I fjor hadde den falt til fem av ti. Men altså; halvparten som har arbeidssted i Trondheim – inkludert pendlere fra andre kommuner – kan fortsatt sette fra seg bilen på jobb uten å betale.