Prosjekter
Alle partene i miljøpakken klare til signering

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 06 september 2023

Lesetid: 2 min

Ny byvekstavtale signert – Orkland og Skaun blir med i Miljøpakken 

Med den snart ferdigstilte Nydalsbrua som arena ble den reviderte byvekstavtalen signert i dag. Med signeringen blir de nye partene, kommunene Skaun og Orkland, offisielt en del av Miljøpakken.

– Det er med stor glede at vi signerer byvekstavtalen for Trondheimsområdet i dag. Avtalen bidrar til et bedre og grønnere bymiljø, og er det viktigste virkemiddelet for å nå nullvekstmålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som var med på dagens signering. 

Byvekstavtalen er en avtale med staten som gir partene i samarbeidet ekstra midler for å nå nullvekstmålet. Nullvekstmålet skal hindre at veksten i persontransport skjer med personbil, men heller legge til rette for at veksten skjer ved gange, sykkel og kollektiv og dermed hindre økt utslipp, støy og trengsel. 

– Det er gledelig at vi har fått med kommunene Skaun og Orkland i dette samarbeidet, i tillegg til de fire opprinnelige kommunene. Det betyr at avtaleområdet nå dekker de store pendlerstrømmene inn og ut av Trondheim. Dette gir oss et enda bedre grunnlag for å arbeide helhetlig med arealutvikling og transport, sier Nygård.

Den nye avtalen er en revidert versjon av den gamle avtalen med staten som var inngått mellom kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune.