Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 16 september 2021

Lesetid: 2 min

900 m fortau: Tryggere skoleveg på Ugla

Albert Evensen (9) klippet snora da Miljøpakken åpnet nesten 900 meter nytt fortau i Uglavegen.

Dermed fikk Albert og en rekke andre elever ved skolene Dalgård og Ugla bedre skoleveg. De mange som brukte fortauet på morgenkvisten 16. september fikk også gratis refleks, smoothie og ringeklokker til sykkelen (Foto: Kristin Giske Lauritsen).

Slik markerte Miljøpakken at et nytt prosjekt er ferdig bygd. Det skjedde sammen med folk fra de utførende entreprenørene og kommunalteknikk i Trondheim kommune, som har hatt prosjektledelsen. Alle delte ut gaver til overraskede barn.

Det var en viss kamp om å få klippe snora og erklære fortauet for åpnet, slik som ordførere ofte gjør. Albert, elev ved Dalgård skole, trakk vinnerloddet denne gangen.

GRATIS: Ella Langseth og Emma Setsaas-Jackson var to av mange som fikk med seg refleks og ringeklokker på veg til skolen torsdag morgen.

16 skoler i Trondheim har fått tryggere skoleveg siden Miljøpakken startet utbygging i 2010 – oftest takket være nye fortau, men av og til gang- og sykkelveg eller utbedring av farlige kryss. I tillegg er det bygd bedre snarveier ved flere skoler, som feks Okstad og Bratsberg.

Nedre del av Uglavegen var et av de første tiltakene i Miljøpakken. Nå står et bredt fortau klart også i øvre del mellom Per Sivles veg og Bjørnebyvegen. Bare litt finish på sidene mangler enkelte steder.

Tidligere i sommer var fortau i øvre del av Tyholtveien ferdig, og mer vil komme. Miljøpakken har satt av nesten 700 mill kr til trafikksikkerhet og gåtiltak fram til 2030.

PS: Gradvis færre barn blir kjørt med bil til skolen i Trondheim, og mange flere sykler enn for noen år siden.

ÅPNINGSFEST: Stor stas med smoothie og snorklipp i Uglavegen før første time på skolen.