Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 27 juni 2019

Lesetid: 3 min

8 milliarder fra staten til utvidet Miljøpakke

Denne uka ble byvekstavtalen undertegnet av staten og kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal, i tillegg til Trondheim.

Til stede var kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders B. Werp (H), trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap), fylkesordfører Tore O. Sandvik, ordfører i Melhus kommune Gunnar Krogstad (Ap), varaordfører i Stjørdal kommune Ole Hermod Sandvik (H) og ordfører i Malvik kommune Ingrid Aune (Ap). 

Utkastet til avtale ble undertegnet i mars, og er siden godkjent i de respektive kommunestyrene og fylkestinget, og behandlet i regjeringen.

Utvidelse av Miljøpakken

Avtalen er i praksis en utvidelse av Miljøpakken; det blir mer penger til et større geografisk område.

Staten legger 8 milliarder kroner på bordet til utbygging av Metrobuss og tiltak som skal få flere til å gå og sykle. Hovedkravet er nullvekstmålet, som innebærer at det ikke skal bli flere bilreiser, selv om vi blir flere innbyggere. Veksten i persontrafikken skal i stedet tas med kollektiv, gåing og sykling.

Ikke mer bompenger

Miljøpakken er et spleiselag mellom stat, fylke, kommunene og befolkningen, men byvekstavtalen skal ikke føre til økt bompengetrykk i området. De neste ti årene skal det kreves inn i overkant av 7 milliarder kroner i bompenger. Det utgjør ca 42 prosent av de totale inntektene i pakken. Staten går inn med i overkant av 51 prosent av midlene i Miljøpakken.

De nye kommunene

Stjørdal, Malvik og Melhus blir nå med i Miljøpakken, og får øremerket 66 millioner kroner per år. Pengene skal brukes til tiltak for kollektiv, sykling, gåing og trafikksikkerhet. Byvekstavtalen har også et kapittel om utvikling av Trønder- og Meråkerbanen. Blant annet skal stasjonene Trondheim S, Melhus, Hommelvik og Stjørdal bli bedre.

Fakta om byvekstavtalen:

  • Staten øker sitt bidrag fra ca 3,7 til ca 8 milliarder kroner.
  • 3,7 mrd. kr. til kollektiv, gåing og sykling langs riksveg, økning på ca 2,6 mrd.
  • 2,7 mrd. kr. i belønningsmidler, til grønne tiltak. Gjennomsnitt per år øker fra 170 mill. til 248 mill. (2019-kr). Økning ca 1.8 mrd.
  • Ca 200 mill. mer til Metrobuss, og 283 mill til utvikling av knutepunkt og stasjoner.

Her er komplette avtaledokumenter.