Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 11 januar 2022

Lesetid: 3 min

117 Miljøpakke-millioner til Gråkallbanen i 2022

Miljøpakken skal investere 117 millioner kroner i tiltak for bedre trikk i år. Uten pakken stopper trikken.

Krafttak for banen
Miljøpakken går inn med 23 millioner kroner hvert år til generell utbedring av spor, strømforsyning, holdeplasser og annen infrastruktur på Gråkallbanen. I 2022 kommer tre andre tiltak i tillegg for å gi byens bane et skikkelig løft.

Ny arbeidsmaskin til 30 mill. kr.
Dagens arbeidsmaskin fra 1974 er nedslitt og tungvint å bruke. Risikoen for havari øker etter hvert som tida går. Bryter den sammen, kan trikkedrifta stoppe opp. Maskina sørger for alt fra snørydding til reparasjoner av anlegget.

To nye likerettere til 29 mill. kr.
Likeretterne er maskiner som omdanner vekselstrøm fra nettet til likestrøm som driver trikken. Gråkallbanen har tre likerettere. To av dem står på Munkvoll, der bygningene er 100 år gamle og nøkkelkomponenter er fra 1942. Såkalt teknisk levetid ble passert for 40 år siden. Nå kommer nytt anlegg.

Nytt trikkespor i Nordre Ilevollen – 35 mill. kr.
Ytterligere 16 mill. kr. er satt av for 2023. Fundament og trikkespor er i dårlig forfatning og blir byttet ut samtidig som hele gata rustes opp. Bedre holdeplasser kommer også. For trikken gjelder det strekningen Bergsligata-Skansen. Oppstart er planlagt i sommer.

Penger fra Miljøpakken har også blitt avgjørende for å sikre et godt kollektivtilbud med akseptable priser. I 2022 går Miljøpakken inn med 278 mill. kr. til ren drift. Miljøpakken dekker nå nesten 30 % av det en busstur faktisk koster i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal. Passasjerene dekker litt over halvparten av de reelle kostnadene:

Tall fra AtB – budsjett 2022
Billettinntekter: 470 mill. kr.
Fylkeskommunen: 212 mill. kr.
Miljøpakken: 278 mill. kr.

Korona gjør prognosene usikre, men fordelingen passasjerbetaling og tilskudd fra henholdsvis fylket og Miljøpakken er omtrent som over. Miljøpakkens midler subsidierer både buss, trikk og lokaltog.

Miljøpakken er først og fremst et prosjekt som bygger nye anlegg, men det er lov å bruke belønningsmidler fra staten til å styrke kollektilbudet slik det blir gjort i trondheimsområdet.

Gråkallbanen frakter ca 1 million passasjerer i et normalår.