Nye gang- og sykkelbruer i Trondheim sentrum – snarveier over vannet

Det planlegges flere nye gang- og sykkelbruer i Trondheim sentrum. Nå starter arbeidet med reguleringsplan for ny bru over Rosenborgbassenget.

Trondheim kommune skal lage en reguleringsplan for ny gang- og sykkelbru. Ny bru vil gi en god tidsbesparelse sammenlignet med å gå i de omkringliggende gatene, og vil gi en fin trasé langs elva, uten biltrafikk.

reguleringsplan

En reguleringsplan

  • fastsetter juridiske rammer for arealbruk innenfor planområdet
  • består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt temarapporter
  • vedtas av bystyret
  • blir normalt ferdig i løpet av 1,5–2 år

Offentlig planprosess med medvirkning

Konseptutvikling

Trondheim kommune sammen med Norconsult AS utredet opprinnelig nye gang- og sykkelbruer tre steder sentralt i Trondheim:

– Nidarø ved Spektrum

– Kanalen nær Ravnkloa

– Rosenborgbassenget ved Solsiden

Her er alternativene som er beskrevet i konseptrapportene:

Utredet alternativer til gang- og sykkelbruer i Trondheim sentrum
Illustrasjon: Norconsult AS

Formannskapet stanset 10.5.22 videre arbeid med bru ved Ravnkloa. I Ravnkloa skal det testes om en selvkjørende (autonom) miniferge kan fungere i stedet for en bru.

ta kontakt!

Både offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og privatpersoner kan medvirke i planprosessen. Alle parter som blir direkte berørt av planforslaget vil bli kontaktet og få mulighet til å uttale seg flere ganger i løpet av prosessen med å utarbeide en reguleringsplan. Spørsmål og henvendelser om prosjektet kan rettes til prosjektleder Maria Meland Christensen i Trondheim kommune:

E-post: maria-meland.christensen@trondheim.kommune.no
Telefon: 476 59 223