270 millioner skal forandre Melhus

Visste du at Melhus kommune betaler inn 20 millioner kroner til Miljøpakken, og får 250 millioner tilbake? 270 millioner kroner skal gå til investeringer innenfor kommunens grenser de neste årene.

Melhus vokser. En kvart milliard fra Miljøpakken skal gjøre det mye bedre å gå, sykle og reise kollektivt. Foto: Glen Musk.

Denne avtalen fikk Melhus ved å bli med i Miljøpakken i 2019. Formålet med investeringene er å legge bedre til rette for kollektivbruk, sykling og gåing, for mer attraktive sentrumsområder og bedre framkommelighet. Millionene vil fornye det Melhus du kjenner i dag fram mot 2030.

Allerede bygd
– Utvidet innfartsparkering på Ler
– Bedre undergang under jernbanen i sentrum
Gang- og sykkelbru over E6 i sentrum

Aktuelle nye tiltak
Gang- og sykkelbru over Gaula ved skolene
– Gang- og sykkelveg videre opp mot Brekkåsen
– Parkering for bil og sykkel under skysstasjonen

Skråstagsbru Melhus

Den grunnleggende ideen er å lage en effektiv forbindelse øst-vest, på tvers av E6, jernbane og elv.

En ny og mer attraktiv skysstasjon inngår i planene for Melhus. Foto: Thor Nielsen.

Buss og tog
I tillegg til investeringene, kommer penger til bedre buss- og togtilbud. Miljøpakken satte takstene på bussen kraftig ned allerede i 2011. I 2021 fikk også søndre del av kommunen bytakst på buss og billig periodebillett på tog.

Melhus er en naturlig del av byvekstområdet: Cirka 4000 pendler fra Melhus til Trondheim på jobb hver dag, mens rundt 1200 pendler motsatt vei.

Ordfører Jorid Jagtøyen klippet snora på gang- og sykkelbru over E6 i september 2021.