Til Okstad skole

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2019
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2019

Oppgradert etter innspill fra elever. Tidligere tilstand: Delvis gruset tursti, delvis tråkk. Tiltak: Breddeutvidelse og nytt grusdekke med trapp, benk og rekkverk i det bratteste partiet. Lengde: 95 meter. Tid spart: 3 minutter.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Skjermbilde-4.jpg

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien