Nyveilia–Romolslia

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2019
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2019

Trondheim har mange dalsøkk som er flotte grøntkorridorer for friluftsliv, men som samtidig kan være barrierer på tvers mellom boligområdene. Dalen mellom Nyveilia og Romolslia er en slik barriere. Stien opp mot Nyveilia er nå breddeutvidet til ca 2,3 m med håndløper i det bratteste partiet. På grunn av krevende grunnforhold er stien mot Romolslia bygd smalere. Benk på utsiktspunkt.

Lengde: 150 meter.
Tid spart: 10 minutter.

Snarvei mellom Nyveilia og Romolslia

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus