Kyvatnet

Vakker snarvei langs Kyvatnet som også brukes som tursti.

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2020

Stien har fått belysning og nytt toppdekke, og er et alternativ til mye brattere omvei med kryssing av bilvei langs og over Kyvannsvegen og Gamle Osloveg. Målpunkt: Kollektivholdeplasser, idrettsanlegg og handel på Byåsen.

Lengde: 280 meter.
Tid spart: 6 minutter.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus