John P. Kroglunds veg


Tre korte og hyggelige snarveger fra John P. Kroglunds veg til bussholdeplassen i Kongsvegen har fått nytt dekke. Stigningen opp mot Kongsvegen er redusert som del av tiltaket.

Relaterte prosjekter

Miljøpakken logo

Til Stabbursmoen skole

Ferdig (2017)

Miljøpakken har bygd bedre dekke og etablert lys langs denne viktige forbindelsen til Stabbursmoen skole. Strekningen er på 130 meter. […]

Se alle treff