Høgreina–Øvre Flatås veg

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2020

130 meter lang sti fra gangbrua over Høgreina ved Flatåsen skole opp til gang- og sykkelveg er bygd bredere og har fått nytt toppdekke, rekkverk og benk. Viktig trase ved skoler, barnehage, idrettsanlegg og lokalsenter. Du sparer 4 minutter mot å gå rundt.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus