Gamle Jonsvannsveien 103

Prosjekttype:
Snarvei
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2019

68 meter.

Knytter sammen Gamle Jonsvannsveien med NTNU Dragvoll og metrobussholdeplass.

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien