Bjørndalen–Sivert Thonstads veg

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2019
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2019

Tidligere smal, bratt sti med steiner fram i dagen ned mot fylkesvegen i Bjørndalen. Er utbedret med bedre dekke. Har fått ny belysning og rekkverk. Målpunkt: Lokalsenter, videregående skole og idrettsanlegg på Saupstad. Forbindelse til hovedsykkelrute fra Heimdal mot sentrum og lokalsenter på Tiller.

Lengde: 40 meter.
Tid spart: 3,5 minutter.

 

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien