Prosjekter

Mobilitetsrådgiving for skole

Tre av fire skolebarn i Trondheim kan gå til skolen på under 15 minutter, mens 95 prosent kan sykle til skolen på et kvarter.

I Trondheim har de aller fleste elevene kort vei til skolen, derfor ønsker vi at så mange som mulig går og sykler. Likevel blir rundt 20 prosent, én av fem skoleelever, kjørt til og fra skolene i Trondheim. Mange av disse barna bor sentralt og har god mulighet til å gå eller sykle.

Hvorfor bør flere gå eller sykle til skolen?

 • Det gir mindre biltrafikk rundt skolen og tryggere skolevei for alle.
 • Bedre folkehelse, det er viktig å røre seg.
 • Bedre luftkvalitet gir bedre miljø, sykkel og gåing gir null utslipp.
 • Barn og unge får et bevisst forhold til å ferdes i trafikk, som gir tryggere trafikanter på sikt.

Miljøpakken hjelper skolene til å få flere elever til å gå og sykle:

 • Vi teller og registrerer hvordan barna kommer seg til skolen.
 • Vi gir råd om hvordan skolen kan få flere til å gå og sykle.
 • Vi holder informasjonsmøter om trafikkopplæring med skolens ledelse, lærere, foreldre og FAU.
 • Vi tilbyr kurs for lærere i trafikkopplæring.
 • For skoler som ønsker å jobbe med trafikksikkerhet, anbefaler Miljøpakken Trafikkboka fra Trygg trafikk. Trafikkboka er en grunnbok i trafikkopplæring for 1.-4. trinn.
 • I samarbeid med Grønn barneby tilrettelegger vi for trafikkopplæring. Skoler som ønsker å jobbe med. trafikkopplæring, kan laste ned vår lokale trafikkplan. Tilpass gjerne til eget bruk.
 • Vi gir råd om resertifisering av Grønt Flagg i trafikkopplæring/miljø/folkehelse.

Hjertesone:
Miljøpakken har satt av midler til trafikksikkerhetstiltak rundt skoler med spesielle utfordringer. Metoden som brukes hentes fra Hjertesoneprosjektet sentralt. Ta kontakt om du tenker at din skole bør med i prosjektet.