Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 20 oktober 2022

Lesetid: 2 min

Se hvor det blir bedre å sykle i vinter

I vinter blir det bedre å sykle på flere nye strekninger. Miljøpakken bidrar til god vinterdrift på ca 140 km sykkelanlegg.

Vi utvider nettet med god brøyting og strøing med 8700 meter. Her er strekningene som blir bedre enn før:

  • Strandveien: 600 meter «missing link» mellom kryss med fylkesvegen og Strandveiparken.
  • Sluppenvegen: 750 meter får nå samme standard som tilstøtende nett.
  • Fra Vegamot til og med Magnus Lagabøtes veg på Moholt.: 2700 meter.
  • Sandmovegen: 800 meter Inkludert bru over E6.
  • Industrivegen på Heimdal: 1900 meter mellom Østre Rosten og Sivert Thonstads veg.
  • Lade: 600 meter mellom Dalenbrua og Haakon VIIs veg.
  • Lade II: 420 meter Strandveien nord-Lade allé vest.
  • Rønningsbakken: 230 meter fra og med Saxenborg allé til kryss med Innherredsveien.
  • Blomsterstien: Miljøpakkens første snarvei skal bli god å sykle også om vinteren. Den er ca 700 meter lang og går mellom Jonsvannsveien på Moholt og Dybdahls veg ned mot Lerkendal. Sykle pent av hensyn til alle som går her!
Blomsterstien i sommerdrakt. Her blir det gode forhold for gående og syklister også vinters tid.

Et løft i Heimdalsområdet
Flere av strekningene tetter igjen hull i nettet. Vi oppnår blant annet sammenhengende god standard mellom Fylkesveg 704 (Brøttemsvegen) og Heimdal ved hyppigere brøyting og strøing på Sandmovegen og i Industrivegen.

Alle tiltakene over får en standard for vinterdrift kalt GsB (den nest høyeste). Miljøpakken utvider ikke nettet for GsA (den høyeste standarden) i vinter. GsA betyr is- og snøfrie sykkelveger ved hjelp av salting og børsting. Totalt øker nå nettet med GsA og GsB fra 130 til nesten 140 km.

Se sykkelkart og les om vinterdrift

Osloveien
PS: På grunn av bygging av Nydalsbrua blir sykkelanlegget i Osloveien mellom Sluppen bru og Stavne bru holdt stengt i vinter. Derfor blir det ikke forsterket drift her og i Sivert Dahlens veg her. Nydalsbrua åpnes høsten 2023. Da åpner også 1700 meter nytt sykkelanlegg. Den gamle Sluppenbrua blir gang- og sykkelbru.