Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 17 juni 2021

Lesetid: 3 min

Vips – 70 sykler fikset i Malvik

Mellom 70 og 80 møtte opp da Miljøpakken for første gang bød på gratis sykkelservice i Malvik.

Mekkerne måtte jobbe jevnt og trutt på Vikhammer onsdag ettermiddag (16. juni). – Det kom mange flere barn enn det har gjort på lignende arrangement i Trondheim. Mange kom uten følge for å få fikset sykkelen. Dette er ungdom Norge vil ha. Vi skrudde på ca. 70 sykler, sier Anders Brun, erfaren sykkelreparatør innleid av Miljøpakken.

Større Miljøpakke-land
Malvik kommune ble med i Miljøpakken sammen med Melhus og Stjørdal i 2019. Vi klarte ikke å skaffe nok sykkelkyndige til å gjennomføre gratis vårpuss alle steder samtidig i april. Malvik fikk derfor forsommerpuss 16. juni i stedet. Oppmøtet var veldig bra i løpet av de tre timene servicen sto på.

Sykkelmekkernes typiske oppdrag er å justere gir og bremser, smøre tørre kjeder og fylle luft. De forklarer hva som er galt hvis noe må ordnes på verksted.

Enda en sykkel blir satt i stand i Malvik. Alle foto: Malvik kommune.

– Sykkelservicen er en trygghetsservice. Vi ser etter farlige feil, og fant ekstremt mange løse framhjul denne gangen. Sånt kan ende katastrofalt. Mange barn i Malvik har fått en litt tryggere og lettere hverdag. En sykkel ble med på taket tilbake til verkstedet i Trondheim, sier Anders Brun.

Miljøpakken håper å få til et lignende opplegg også i Stjørdal.

Utbygging kommer
PS: Mye skal skje i de tre nye Miljøpakke-kommunene i årene som kommer. Gratis sykkelservice er en gest til de mange som allerede reiser grønt og sunt før utbygging av anlegg starter for alvor. Melhus, Malvik og Stjørdal får ca. 270 mill. kr. hver fra Miljøpakken fram til 2030. Pengene skal gi disse kommunene bedre sykkelanlegg, flere fortau, sikrere kryssinger samt tiltak som gjør det mer fristende å reise kollektivt.

Takk for at du sykler i Malvik også, hilsen Miljøpakken. Foto: Malvik kommune.

Planer i Malvik
Melhus har allerede utvidet innfartsparkeringa på Ler og gjort en undergang under jernbanen i sentrum bredere. Snart åpner ei ny gang- og sykkelbru over E6 i Melhus sentrum.

Planene i Malvik har ikke kommet så langt, men her er noen av dem:

Gang- og sykkelveg Granholtvegen-Ålivegen
Gang- og sykkelveg fra fv. 950/Liavegen langs veg til E6
Gang- og sykkelveg langs fv. 950 over Homla
Sikker kryssing over fv. 950 og jernbane til Midtsandtangen friluftsområde
Gang- og sykkelveg langs Markabygdvegen, mellom Saksvikkorsen/Trondheim grense og Gullhaugvegen, ca. 800 m.
Gang- og sykkelveg mellom boligområdet Smiskaret og bolig- og sentrumsområdet Sveberg. Strekningen på ca. 500 meter mangler GS-forbindelse i dag.

Les om hva Miljøpakken er