Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 08 juni 2021

Lesetid: 4 min

KU: Bort med kø – billigere buss

Bilkøene på Sluppen skal kuttes. Bussen skal bli billigere – men hvor? Det var to av sakene Kontaktutvalget i Miljøpakken drøftet 11. juni.

Flaskehals Sluppen
Forslaget før møtet er at staten betaler for nye ramper på E6 slik at livet blir enklere i rushtid. Opplegget er at Miljøpakken samtidig finansierer bedre anlegg for kollektivtrafikken og syklistene i området. Forslaget ble vedtatt. Omkjøringsveien ved Sluppen (bildet over) er en flaskehals. Sluppen har også et stort antall arbeidsplasser med mulighet for å sykle eller ta buss til og fra jobb. Det kan bli byggestart i 2021. Partene i Miljøpakken drøftet denne og de andre sakene på åpent Teams-møte – lenke til møtet i innkallinga.

Billigere buss og tog?
Miljøpakken får 50 mill kr ekstra per år av staten i ti år for å kutte takstene i kollektivtrafikken. Spørsmålet er hvordan disse pengene kan bidra best til at flere reiser mer grønt. En mulig modell er å utvide sonen for bytakst til hele Miljøpakkens område. Det vil si å inkludere hele Stjørdal og den delen av Melhus som ikke har bytakst nå – og å subsidiere alle billetter på toget i Miljøpakke-land sånn at de koster det samme som buss. Utbygging av E6 rundt Trondheim gir buss og tog økt konkurranse fra bilen.

Bussene til og fra Stjørdal kan få samme takst som i Trondheim og Malvik. Også billigere togbilletter kan komme. Foto: Glen Musk

Trampe i stampe
Sykkelheisen Trampe er både hjelpemiddel og turistattraksjon. Den har stått stille siden 2019 fordi Statens vegvesen ikke lenger kan drifte et anlegg på kommunal veg. Driftskostnadene er på flere hundre tusen kroner i året En mulig løsning nå er at Miljøpakken betaler i år, og at Trondheim kommune får til et spleiselag sammen med næringslivet fra 2022. Miljøpakken driver primært med bygging, ikke drift. Miljøpakkens investeringer gjorde at Trampe kunne gjenåpnes i oppgradert utgave i 2013.
Det ble løsningen: Miljøpakken går inn med 300 000 kr for å åpne heisen i år. Fra 2022 må det finnes annen finansiering.

Sykkelveg i Breidablikkvegen
Kan komme relativt fort fordi det uansett må graves der etter en vannlekkasje. Kontaktutvalget skal ta stilling til et forslag om å bygge et godt anlegg fort på Byåsen: 700 meter sykkelveg, bedre fortau og nye trær etter at mange ble fjernet. Saken handler om en mulig ekstrabevilgning ut over budsjett.

Byåstunnel før 2030?
Tunnelen er et viktig spørsmål når Kontaktutvalget skal behandle en tiltaksplan for resten av Miljøpakkens periode (til og med 2029). Ca. 2,7 mrd. kr. av Miljøpakkens inntekter de kommende årene er ikke fordelt, men ønskene koster mye mer enn dette beløpet. Hvordan skal pengene prioriteres; nesten alt til tunnel, eller mer til kollektiv og sykling, feks? Johan Tillers veg 2 – påkobling til E6 på Heimdalsmyra – er et annet stort prosjekt som ikke er finansiert.

Slik går trafikken – og bilsalget
Folk reiser mindre og annerledes pga pandemien. Biltrafikken i bommene i Trondheim var 7 prosent lavere de første fire månedene i år sammenlignet med 2019 (før korona). På E6 Øst var trafikken 27 prosent lavere. AtB rapporterer om 80 000-90 000 daglige påstigende på bussene i vårt område de første ukene etter påske. Nå har antallet falt til ca 65 000 per dag.
Elbilandelen øker gradvis i bommene – og ved salg: I mai var 59 prosent av nybilene i Miljøpakkens område elbiler dvs i Trondheim, Melhus. Malvik og Stjørdal.

Covid-19 har snudd om på folks reisevaner og gjort hjemmekontor vanlig. I 2019 var biltrafikken på vei opp. Siden har både bilbruken og kollektivtrafikken falt markant. Noen kan velge å gå eller sykle framfor å sitte trangt på buss og trikk. Foto: Glen Musk.