Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 15 mars 2013

Lesetid: 2 min

Vinterstemning langs E6

Det er høy aktivitet på prosjektet E6 Sentervegen-Tonstad.

Her er bilder fra arbeidet med støyskjermer langs Jarvegen og den nye motorvegbrua over John Aaes veg.