Prosjekter
sykkelvennlig arbeidsplass

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 09 mai 2014

Lesetid: 3 min

Vil gjøre hverdagen lettere for jobbsyklistene

Miljøpakken lanserer Sykkelvennlig arbeidsplass.

I den nye sykkelstrategien for Trondheim er et av målene å doble sykkelandelen. For å nå dette målet må mange gode krefter virke sammen. Derfor lanserer Miljøpakken nå dette tiltaket overfor arbeidsgiverne for å få dem til å bidra til at flere sykler til jobben.

Kårer Trondheims mest sykkelvennlige arbeidsplass

Det er laget kriterier på tre nivåer, fra én til tre stjerner, der arbeidsplassene får stjerner etter hvilke kriterier de fyller – altså hvor sykkelvennlige de er. Alle arbeidsplasser som fyller kriteriene når høsten kommer, kan kalle seg «sykkelvennlig arbeidsplass», samt at de får en flott statuett og retten til å bruke et digitalt merke de kan anvende i markedsføring.

Mot slutten av 2014 kårer Miljøpakken også «Trondheims mest sykkelvennlige arbeidsplass» og «Årets beste sykkelidé».

Målet med tiltaket er å få flere til å sykle til jobb og å bygge sykkelkompetanse på arbeidsplassene.

Ønsker sikker sykkelparkering og gode garderobeforhold

Hva er det så jobbsyklistene etterspør av tilrettelegging på arbeidsplassene? Miljøpakken har spurt – både via formelle reisevaneundersøkelser i større bedrifter i Trondheim og en uhøytidelig gallup på sin Facebook-side.

Det er to ønsker som går igjen. Det ene er bedre sykkelparkering. Folk vil ha et tyverisikkert sted å sette fra seg syklene, gjerne tørt, innendørs og med adgangskontroll. Den andre gjengangeren er ønsket om en mulighet for dusjing og klesskift. Garderober med dusjer, gjerne med egne, låsbare skap står høyt i kurs.

Store gevinster for arbeidsgiverne

Det er mange gevinster å hente for arbeidsgivere som legger godt til rette.

Arbeidsplasser som inspirerer og legger til rette for fysisk aktivitet, får ansatte med bedre form og helse. Sprekere ansatte gir lavere sykefravær, høyere produktivitet og bedre arbeidsmiljø. I tillegg blir arbeidsplassen mer attraktiv for de ansatte.

En annen solid gevinst er redusert behov for kostbar bilparkering. Én parkeringsplass for bil legger beslag på det samme arealet som ti parkeringsplasser for sykler. Et bedre omdømme gjennom synlig miljøengasjement slår også positivt ut.

2014 et prøveår

2014 er det første året vi prøver ut «Sykkelvennlig arbeidsplass». Om prosjektet er vellykka, kan det hende vi fortsetter også i årene som kommer.

Noen bedrifter og organisasjoner er store og spredt på forskjellige lokasjoner. Hver enkelt lokasjon kan være med som deltaker, altså kan en bedrift eller organisasjon ha flere deltakere.