Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 11 desember 2012

Lesetid: 2 min

Stenger rampa til John Aaes veg

I natt legger vi om trafikken på E6.

Kjører du på E6 fra byen og skal til kjøpesentrene, Heimdal eller Tillerbyen, må du nå svinge av i Tonstadkrysset, altså krysset før. Rampa til John Aaes veg vil være stengt til over sommeren neste år. Rampa fra John Aaes veg opp til E6 vil være åpen som normalt.

På selve E6 blir det bare en liten endring i kjøremønster. Den nye traséen er nå forlenget til punktet hvor E6 har vært innsnevret en periode, mellom Byggmakker og Sigmasenteret. Omleggingen blir godt skiltet.

Manuell dirigering
Arbeidet med omleggingen vil ta store deler av natten. I denne perioden blir det manuell dirigering av trafikken.

På kartet er traséene som er åpne for biltrafikk markert med gult, mens byggeområdene er markert med rosa. Gang- og sykkelveger er tegnet med stiplet rød linje.

E6 Sentervegen-Tonstad er et av de store miljøpakkeprosjektene. Prosjektet skal stå ferdig neste høst, med to kjørefelt i hver retning på hele strekningen.