Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 06 desember 2012

Lesetid: 2 min

Heimdalsvegen i bystyret

Reguleringsplanen for gang- og sykkelvegen blir behandlet i ettermiddag.

Prosjektet er en del av sykkelsatsingen i Miljøpakken, og det har vært viktig å komme fram til en løsning med best mulig trafikksikkerhet. Gang- og sykkelvegen skal sikre barn i området trygg skoleveg og bedre forholdene for syklister. Prosjektet gir en sammenhengende sykkelrute mellom Melhus og Trondheim, og er en viktig brikke i det overordnede sykkelnettet.

Det er vanskelige grunnforhold i området, og det har derfor vært viktig å planlegge hvordan området skal sikres og stabiliseres. I prosjektet inngår også ny pumpeledning for spillvann, som er en del av MeTroVann-samarbeidet mellom Trondheim kommune og Melhus kommune.

Her kan du lese saksframlegg_reguleringsplan_Heimdalsvegen.