Gå til innhold
Prosjekter
Snarvei i Jacob Rolls gate

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 21 januar 2022

Lesetid: 3 min

Vi nærmer oss snarvei nummer 100

Miljøpakken drysser gode snarveier ut over byen. I år kan vi nå en milepæl ved å sette i stand smart tråkk nummer 100.

Snarveiene har blitt et kjennemerke for Trondheim og Miljøpakken. Blomsterstien var den første som ble rustet opp. Åpninga fant sted vinteren 2015. Sju år senere har vi passert 80 «shortcuts» som enten er nybygd eller renovert – oftest med nytt dekke og lys.

Disse 12 blir etter planen startet opp og gjort ferdig i 2022:

– Tonstadbrinken – Østre Rosten
– Tonstadbrinken – Moltmyra
– Serinelystvegen – Gamle Olsovei
– Risvollan (flere traseer)
– Weidemanns vei
– Granvegen
– Gamle Oslovei – Ugla skole
– Arne Garborgs veg – Anders Hovdens veg
– Vikåsen skole
– Sverresdalsveien – Gamle Oslovei
– Svartholtet – Rognbudalen
– Steinanvegen – Edgar B. Schieldrops veg

Granvegen nær skolene på Charlottenlund skal utbedres i år med nytt dekke, gjerde og lys.

I tillegg pågår det arbeid med to som startet i fjor:
– Ved Saupstad gård
– Viktor Baumanns – Oscar Wistings veg

Se kart over alle snarveiene

Viktigste formål med prosjektene er å oppmuntre flere til å gå eller sykle i stedet for å kjøre bil.

Miljøpakken får mange innspill fra publikum. Okstad skole (bildet under) er en av mange snarveier som er satt i stand etter forslag fra brukerne. Her var elevene ved skolen ivrige.

Kjapp trapp ble resultatet ved Okstad skole.

Slik prioriterer vi
Gågruppa i Miljøpakken har kartlagt flere hundre traseer som fungerer som snarveier, eller kan bli gode tråkk. Viktige kriterier hvor mange som kan komme til å bruke snarveien, om den leder til feks skole, barnehage, holdeplass eller butikk, og hvor mye tid du sparer på å slippe å gå rundt.

1,5 mil snarvei
Kostnad spiller også inn. Prisen varierer etter lengde og tekniske utfordringer, men som tommelfingerregel koster det i snitt 1 million kroner fra planlegging og prosjektering fram til ferdig bygd, snarvei. Noen få prosjekter er lagt på is eller utsatt på grunn av problemer med erverv av privat grunn.

Enkelte traseer er måler mange hunder meter, andre består kun av ei trapp. Grovt anslått har Miljøpakken hittil bygd eller utbedret ca 12 000 meter smarte tråkk. Vi når snart 15 000.

Miljøpakken setter sitt fotavtrykk på snarveiene i byen. Bildet er fra Blomsterstien.