Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 14 mars 2014

Lesetid: 2 min

Veger blir stengt

Ranheimsvegen og Munkvollvegen blir stengt for gjennomkjøring.

Ranheimsvegen over Rotvoll blir skiltet med gjennomkjøring forbudt fra mandag 17. mars når de nye bompunktene åpner. Forbudet gjelder ikke buss og moped/scooter.

I løpet av mars blir Ranheimsvegen (strekningen på Rotvoll) fysisk sperret med to bommer som bussen kan åpne ved hjelp av fjernkontroll. Det arbeides med løsninger for traktor og landbruksmaskiner som ikke kan kjøre E6.

Munkvollvegen på Byåsen blir fysisk stengt for gjennomkjøring mandag. Formålet er å hindre at vegen blir gjennomfartsåre med støy og fare for trafikksikkerheten når nye bompunkt settes i drift på Byåsen.

Også ved to buss-sluser i byen kommer det i løpet av mars fysiske bommer som bare kan åpnes av bussen. Her er det allerede skiltet gjennomkjøring forbudt for annen trafikk.

Miljøpakken utvides med 12 nye bompunkt 17.mars. De ni langs Omkjøringsvegen og de tre på Byåsen fungerer i praksis som bare en bom hver. Innenfor disse to snittene (gruppene) av bommer kjører alle gratis i en time etter første passering.

Bommene har lav takst; 8 kr i rushtid og 6,40 kr utenfor rushtid hvis du har brikke. Plassering og antall er valgt blant annet for å hindre at trafikk lekker inn i boliggater og skoleveger.