Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 27 mars 2015

Lesetid: 2 min

Vårstemning langs sykkelvegen i Heimdalsvegen

Fire kilometer ny gang- og sykkelveg mellom Klett og Heimdal blir ferdig i oktober, men deler av vegen er allerede tatt i bruk. Se bildene.

Miljøpakken bygger gang- og sykkelveg langs Fv 900 Heimdalsvegen fra det gamle Klettkrysset til rundkjøringen ved Kattemskogen. Sykkelvegen vil gi gode forhold for syklister mellom Melhus og Trondheim.

Den planlegges i et område med vanskelige grunnforhold, og en viktig del av prosjektet er å sikre og stabilisere området. Bekken er lagt i nytt løp og legges høyere i terrenget for å få sikret vei og dalbunn. Det er også laget gytedammer for å bedre forholdene for sjøørret i Trondheimsfjorden.