Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 25 mars 2015

Lesetid: 2 min

Ny, rask sykkelveg i juni

På den nye sykkelvegen langs jernbanelinja mellom Leangen og Rotvoll trenger du ikke stoppe for å krysse sterkt trafikkerte veger.

Sykkelvegen og turvegen tar form langs jernbanen mellom den nye Leangbrua og Arkitekt Ebbels gate på Rotvoll. Bruene over Leangen allé og Haakon VIIs gate er ferdig, og nå pågår arbeidet med å bygge 5,5 meter bred sykkelveg med fortau. Det er mange arbeidsplasser og studieplasser i området, og det blir enklere, raskere og tryggere å sykle til jobb på en flat veg langs jernbanelinja med få kryss og stopp. Åpning skjer i juni 2015.

Ryddet opp i gamle miljøsynder

Sykkeltraseen og turvegen er finansiert av Miljøpakken. Ifølge Ivar Arne Devik i Miljøpakken og Trondheim kommune koster sykkeltraseen 68 millioner kroner. Kostnadene økte med ti millioner kroner som skyldes fjerning av forurenset masse fra grunnen. Det dreier seg om både bly, sink og oljesøl. Det er bra at det nå er ryddet opp etter tidligere tiders virksomhet slik at vi unngår mer blyavrenning til grunnvannet.