Prosjekter
Bilde av g/s-undergang

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 23 mai 2011

Lesetid: 3 min

Vant kampen mot tiden

Undergang på 600 tonn trukket på plass under jernbanen på Stavne.

I helga kjempet anleggsarbeiderne på Stavne mot tiden, og vant! En 600 tonn tung gang- og sykkelundergang er nå på plass under jernbanesporet. Togene, som stod i helga, gikk som normalt igjen fra tidlig mandag morgen. 

Gang- og sykkelundergangen er en del av Miljøpakken-prosjektet Rv. 706 Sluppen-Stavne, første byggetrinn. Undergangen åpnes for trafikk medio august. Den vil gi gående og syklende mulighet til krysse jernbanen på en tryggere måte enn via dagens planovergang.

Intensivt anleggsarbeid
På 45,5 timer demonterte anleggsarbeiderne deler av jernbanesporet, gravde bort 3500 m3 masse, trakk på plass en undergang på over 600 tonn, omfylte undergangen og reetablerte jernbanesporet og elektriske anlegg. Mellom 50 og 60 anleggsarbeidere var i sving, og arbeidet ble gjennomført uten skader.

Mye planlegging ble gjort for å klare jobben på tiden som var til rådighet under den togfrie helga. Logistikken var ekstra utfordrende fordi flere aktører hadde behov for å gjøre arbeid på Stavne.  Hver aktør fikk tildelt sin del av disponibel tid og disponibelt areal i anleggsområdet for å unngå at ting skulle skje ”oppå hverandre”.

Godt fornøyd
– Arbeidet gikk som planlagt innenfor korte tidsfrister og med krevende logistikk. Vi hadde noen små avvik underveis som vi hentet inn, og totalt ble vi ferdige før tiden. Det er vi godt fornøyde med. Vi vil også takke trafikantene for tålmodigheten de viste ved stengingen av adkomsten til Stavneplatået, sier byggeleder Geir Skjold-Johnsen fra Statens vegvesen.

Adkomsten til Stavne gård og kirkegård var stengt for alle trafikanter fra lørdag morgen kl. 06.00 til mandag morgen kl. 05.00. Stengingen skyltes sikkerhetshensyn. Det pågikk et svært intensivt anleggsarbeid på Stavne. Mye transport med store anleggsmaskiner foregikk på området, noe som ville ha truet sikkerheten til andre trafikanter. Vakter var leid inn, og stengingen ble gjennomført uten dramatikk.

Fakta om undergangen:
Lengde: Over 27 m. inkl. vinger
Bredde: 15,4 m.
Høyde: ca 6 m.
Vekt: Over 600 tonn

Se video om det som skjedde hos TV-adressa