Prosjekter
Bilde av brukonstruksjoner

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 23 mai 2011

Lesetid: 2 min

Nye Smedbrua er på plass

Forsinkelsen skyldtes merarbeid med stålkonstruksjonene. Men nå ruver både treverk og stål over Dovrebanen igjen. Brua er 27,5 meter lang […]

Forsinkelsen skyldtes merarbeid med stålkonstruksjonene. Men nå ruver både treverk og stål over Dovrebanen igjen. Brua er 27,5 meter lang og koster ca 9,5 millioner kroner. Hele prosjektet med blant annet forlengelse av fortau i Johan Tillers veg er kostnadsberegnet til ca 13 millioner kroner.

Smedbrua blir nå trygg for myke trafikanter. Gående og syklende skilles fra biltrafikken. En god gel arbeid med autovern, fortau, asfaltering og flytting av masse gjenstår før ”Fleksnes-brua” åpnes for trafikk. Det skjer etter planen i slutten av juni.

Se hvordan Smedbrua ble heist på plass hos TV-adressa