Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 06 november 2019

Lesetid: 2 min

Værsågod på Være – 72 gratis p-plasser

Miljøpakken har åpnet ny pendlerparkering på Være – rett utenfor bomstasjonen.

Her finner dagpendlerne nå 72 gratis plasser der de kan parkere bilen og skifte til buss. Tilbudet er skreddersydd for folk som bor i Malvik og jobber i Trondheim, men også pendlere fra Stjørdal vil ha god nytte av plassen.

Tre av de 72 parkeringsplassene er HC-parkering. Dette har Miljøpakken bygd i tillegg på Være:

  • Godt skjermet sykkelparkering.
  • Fire bussholdeplasser med universell utforming – to er nye og to er oppgradert.
  • 530 meter gang- og sykkelveg er utbedret og har fått ny asfalt.
  • Energieffektiv belysning på gang- og sykkelvegen.
  • Grøntareal, beplantning, drenering og løsning for overvann.
Parkeringsplassen ligger nær Ranheim, men noen liker RBK.

Den nye pendlerparkeringa har godt busstilbud. Linjene 44, 70 og 79 har stopp på stedet. Mange vil også kunne kombinere sykkel/buss her.

Prosjektet har hatt en økonomisk ramme på 18,5 mill.kr. Sluttsummen kommer på mellom 14 og 15 millioner, inkludert regulering, grunnerverv og en del andre kostnader utenom selve bygginga.

Det er bygd gang- og sykkelveg mellom p-plassen og bussholdeplasser ved gamle E6.

Et parkeringstilbud rett utenfor bommen har vært etterspurt i lang tid, særlig fra Malvik. Tirsdag 5. november kunne Miljøpakken/Statens vegvesen og entreprenøren Br. Bjerkeli fjerne sperringene og ønske velkommen til flunkende ny innfartsparkering.

Jobben er gjort: Fra venstre: Prosjektleder Odd Nygård, Miljøpakken/Statens vegvesen, anleggsleder Jahangeer Shakerin og daglig leder Morten Bjerkli i Br. Bjerkli AS, og byggeleder Ernst Nøkkevangen, Miljøpakken/Statens vegvesen.