Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 13 mai 2011

Lesetid: 2 min

Unngå parkering på Stavneplatået 16. mai

Da spiller RBK hjemmekamp.

Oppfordringen skyldes at fremkommeligheten ved Stavne gård er begrenset og antall P-plasser for tiden er sterkt redusert. Dette har sammenheng med anleggsarbeidet i området hvor veier er lagt om, pågående gravearbeider, og at tidligere parkeringsområder er benyttet til midlertidige massedeponi.

Arbeidet foregår i Miljøpakken-prosjektet Sluppen-Stavne, første byggetrinn. Prosjektet skal blant annet gjøre det mulig for all tungtrafikk å kjøre utenom sentrum ved å velge Osloveien- Nordre avlastningsveg, og øke tryggheten til gående og syklende ved å gi dem egne traseer.

Les mer om prosjektet her