Prosjekter
Bilde av astfaltvals

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 06 mai 2011

Lesetid: 2 min

Osloveien blir asfaltert fra kvelden 9. mai

Fra Breidablikkveien til rundkjøringen før Marienborgtunnelen.

Hensikten er å utbedre skader og huller som har kommet i løpet av vinteren. Det nye dekket skal gi bedre trafikkflyt og mindre støy for trafikanter og beboere.

Nordre del av traséen vil bli fullt asfaltert, mens søndre del vil bli stripeutbedret. Samtidig blir det bygd to opphøyde gangfelt i tilknytning til at Thaulowbakken og Marienborgveien møter Osloveien.

 Kvelds- og nattarbeid

  • Arbeidet vil pågå fra kl. 20.00 mandag 9. mai og gjennom natta til 10. mai.
  • Mens asfalteringen pågår vil framkommeligheten bli redusert, og trafikken vil bli regulert. Derfor oppfordres trafikanter til å velge alternative ruter.
  • Arbeidet vil gi noe støy.
  • Vegen skal kunne brukes som normalt fra morgenen tirsdag 10. mai.

Trafiken lagt om til gammel trasé
Trafikken på den nye traséen til Osloveien er for tiden lagt om til den gamle. Dette skyldes byggearbeider i Miljøpakken-prosjektet Riksveg 706 Sluppen-Stavne, første byggetrinn.

Les mer om prosjektet her.