Prosjekter
Bilde av syklist i regnvær

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 09 juni 2011

Lesetid: 3 min

Tryggere for syklister på Stavne

De nye anleggene gir økt sikkerhet og samme antall krysninger som tidligere.

Adressa.no brakte i en artikkel videre en misforståelse om at syklister, med løsningene som nå bygges, må krysse vegen tre ganger for å komme seg fra Bøckmanns veg mot NTNU og Lerkendal.

Syklistene trenger kun å krysse vegen én gang, nemlig i Osloveien mellom Bøckmanns veg og Breidablikkveien. Dette gir ikke flere krysninger enn tidligere. Den nye løsningen gjør det derimot tryggere å være syklist.

Den gir:
• Bedre trafikksikkerhet ved krysning av veg (trafikkmengden på vegen vil gå ned)
• Bedre standard på ruten, egne gang- og sykkelveger med fast dekke

Det vil imidlertid kunne oppleves som en ulempe at den nye sykkelruten fra Bøckmanns veg mot NTNU og Lerkendal vil bli noe lengre enn tidligere.

Mer om sykkelruten:
Etter krysningen i Osloveien mellom Bøckmanns veg og Breidablikkveien, velger en gang- og sykkelvegen langs Osloveien, gang og sykkelundergangen under jernbanen og gang- og sykkelvegen forbi Stavne gård og videre mot NTNU og Lerkendal (Krysningen er markert med en sirkel, ruten er markert med rosa i vedlagte kartskisse). 

En krysning, ikke fire
Artikkelen videreformidlet også en misforståelse om at syklister som kommer fra Breidablikkveien, må gjennom fire krysninger for å komme seg i retning NTNU og Lerkendal.

Syklistene som skal denne veien trenger også bare å krysse en gang, nemlig over det nye kollektivfeltet (ved den gamle traséen til Osloveien). Her blir også trafikksikkerheten bedre ved krysningen (tidligere skjedde denne over trafikert veg, med ny løsning vil den foregå over en veg hvor det kun er busstrafikk).  Ellers får syklistene de samme fordelene og ulempene som i eksemplet over.

Mer om sykkelruten:
Etter å ha krysset over det nye kollektivfeltet (ved den gamle traséen til Osloveien), velger syklistene gang- og sykkelvegen langs Osloveien, gang og sykkelundergang under jernbanen og gang-og sykkelvegen forbi Stavne gård og videre mot NTNU og Lerkendal (Krysningen er markert med en sirkel, ruten er markert med rosa i vedlagte kartskisse).

Gang- og sykkelvegene bygges som en del av Miljøpakken-prosjektet Sluppen-Stavne, første byggetrinn. Les mer om prosjektet her.

* En feil i kartskissen prosjektet tidligere brukte, har trolig bidratt til misforståelsen om at syklister ikke kan krysse over kollektivfeltet. Vi beklager dette og har rettet opp feilen.

Kontaktperson:
Odd-Jostein Haugen, Statens vegvesen
Mob: 917 44 075
odd-jostein.haugen@vegvesen.no