Prosjekter
Illustrasjon av kollektivfelt

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 06 juni 2011

Lesetid: 2 min

Bygger nytt kollektivfelt

Fra Formo bru til Bjørndalsbrua. Arbeidet starter mandag 6. juni.

Bussene skal komme enklere og raskere fram ved at de slipper å dele felt med biltrafikken. Tidsbesparelsen vil bli særlig merkbar i rushtrafikken. Kollektivfeltet vil bli tatt i bruk av buss nr. 4, 7 og 9A.

Dagens veg skal utvides med om lag fem meter for å gi plass til kollektivfeltet, i en strekning på 815 meter. Feltet vil koste om lag 9,5 mill kroner.

Folk som beveger seg i området, vil allerede i denne uken se at forberedelsene er i gang (anleggsområdet vil bli merket, gjerder vil bli satt opp etc.)

Anleggsarbeidet kan gi redusert framkommelighet i området fra Formo bru til Tonstadkrysset. Veien vil bli innsnevret.

Mer informasjon om kollektivfeltet finner du her