Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 16 juni 2017

Lesetid: 3 min

Tryggere for myke trafikanter på Strindheim

Forrige uke ble Miljøpakkens prosjekt langs Bromstadvegen i Trondheim åpnet.

Kommunalråd Jon Gunnes sto for åpningen, sammen med 1. trinn fra Strindheim skole.

Dermed har en viktig veg fått bedre tilbud for både skoleelever og andre som ferdes i området.

Åpningen ble markert med sjongløren Kristian Wanvik, som bokstavelig talt hadde mange baller i lufta. Det er en situasjon byggeleder Odd Nygård kan kjenne seg igjen i.

– Det har vært trafikk gjennom området i hele byggeperioden. Det er i snitt 14 000 kjøretøy i døgnet på denne strekningen, så trafikkavviklingen og anleggsarbeidet har vært krevende, sier byggeleder Odd Nygård.

Vegen går rett forbi Strindheim skole, som har ca 550 elever. Nygård skryter av både skolen og andre naboer, som har vist forståelse for situasjonen.

Miljø, trafikksikkerhet, sykkel og kollektiv

Prosjektet har dekket området mellom Strindheim skole og rundkjøringen ved Kong Øysteins veg. Strekningen er en viktig skoleveg og transportåre for myke trafikanter, men etter at Strindheimtunnelen åpnet, har biltrafikken mer enn doblet seg. Det har også gitt betydelig trafikkstøy.

– Opprinnelig var det et rent tiltak for å redusere støy for naboer. Etter hvert har prosjektet imidlertid vokst til å omfatte trafikksikkerhet med fortau og tryggere kryssinger, sykkel og kollektiv, for å sikre at bussen ikke står fast i kø, forteller Nygård.

Overvannsledning

På østsiden av Bromstadvegen har Miljøpakken bygd ca 300 meter fortau og støyskjerm, mellom Gartnerivegen og Belbuvegen. Her var det ikke fortau fra før. På vestsiden av Bromstadvegen er det bygd sykkelveg med fortau over en strekning på 450 meter fra Kong Øysteins veg og fram til Strindheim skole. Her er det i tillegg laget 200 meter kollektivfelt for å få bussen fortere fram.

Det er også lagt ned en stor overvannsledning opp til rundkjøringa ved Plantasjen. Rundkjøringa er samtidig utbedret for myke trafikanter. Ledningen ligger dypt, og anleggsarbeidene har derfor tatt flere måneder.