Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 15 desember 2022

Lesetid: 4 min

Tryggere å gå gjennom Nyhavna

Bydelen Nyhavna åpnes stadig mer for Trondheims befolkning, men livet som myk trafikant gjennom asfaltjungelen kan føles utrygt. Nå vil vi tilrettelegge bedre for fotgjengere.

Det gamle industri- og havneområdet preges i dag av et uoversiktlig veinett med store asfaltflater. Det er dårlig sikt i flere kryss, mye tungtransport, og vanskelig å vite hvor man er ment å gå. Flere gater mangler fortau, og sideareal som kunne vært fortau brukes til lagring av gods, paller, avfall og kjøretøy.

– Noe av det man legger merke til som fotgjenger på Nyhavna, er at bydelen er utformet med utgangspunkt i biler. Veinettet er dimensjonert for og ment for kjøretøy, ikke mennesker. Enkelte steder kan man også si for godt dimensjonert, sier kreativ direktør Jens Linnet hos arkitektkontoret BOGL.

Tunge kjøretøy og fotgjengere side om side, her langs Ladehammerkaia.

Tilrettelegger for mer folkeliv

Samtidig inviteres nå myke trafikanter i større grad inn i området, gjennom den pågående byutviklingen av bydelen.

– Ambisjonen er å utvikle Nyhavna til en bærekraftig sentrumsbydel tilgjengelig for alle. Nærhet til fjorden og en spasertur fra Midtbyen gir muligheter i fleng. Her er det plass til variert næringsliv, kunst- og kulturliv og mange slags aktiviteter. Et sted å trives, et sted å leve, sier daglig leder Vegard Nymo Tyldum i Nyhavna Utvikling.

Bowlinghall, dansestudio, gjenbruksbutikk og Havet Arena er tidlige eksempler på mer publikumsrettet aktivitet som vil trekke stadig flere folk til Nyhavna. På blokka står også flere offentlige friområder, hotell, innovasjonssenter, et par tusen boliger og flere tusen arbeidsplasser.

– Vi ønsker å være i forkant av utviklingen på Nyhavna med å legge bedre til rette for myke trafikanter allerede nå. Det gjør det sikrere og mer attraktivt å ferdes i bydelen til fots, noe som kan bidra til å skape gode vaner tidlig, sier prosjektleder Birgit Høyland i Miljøpakken.

Nyhavna Utvikling og Miljøpakken arrangerte derfor nylig en plan- og designkonkurranse som har som mål å etablere en trygg og opplevelsesrik rute gjennom Nyhavna for myke trafikanter.

Vegard Nymo Tyldum i Nyhavna Utvikling og Birgit Høyland i Miljøpakken utenfor Dora på Nyhavna.

Liv og røret

Den røde tråden i vinnerforslaget fra BOGL er et sammenhengende grøntdrag langs hele traseen: 

– Det grønne bryter frem og leder vei gjennom Nyhavna. Samtidig øker det biodiversiteten og tilføyer et sanselig og levende materiale, i en bydel som er dominert av harde fasader og dekker, sier Linnet i BOGL.

I tillegg vil et langt stålrør geleide gangtrafikken gjennom hele bydelen. Røret er inspirert av Nyhavnas mange stålkonstruksjoner, og gjenspeiler slik Nyhavnas identitet og historie som industriområde der det vil snirkle seg gjennom bydelen.

Stålrøret kan fungere som rekkverk, innramming av benker, eller i seg selv være benk, lekeskulptur eller treningsapparat (Ill.: BOGL).

– Gangstien vil gjøre Nyhavna mer tilgjengelig for folk, og øke interessen for bydelen. Dette vil igjen bidra med erfaringer på hva Nyhavna trenger og hvordan området bør bygges ut som vi kan ta med oss inn i planene som legges for framtida. Gangstien har slik en funksjon både på kort og lang sikt, sier Tyldum i Nyhavna Utvikling.

Den nye ferdselsåren er definert som midlertidig, men med en varighet på minst ti år. Det gir tid og rom for å se hvilke løsninger som fungerer i praksis og som man kan videreutvikle. Deler av eller hele løsningen kan derfor bli permanent.

Nå venter et forprosjekt som skal se på gjennomførbarhet og kostnader. Dette blir ferdig på vårparten 2023.

Ill.: BOGL
Grovskisse over hvor traseen er tenkt (Ill.: BOGL).