Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 20 februar 2012

Lesetid: 3 min

Trondheim kan få flere bompunkter

Bakgrunnen for forslaget er at Miljøpakken trenger mer penger. Den opprinnelige rammen var på ca. 7 milliarder kroner, og av […]

Bakgrunnen for forslaget er at Miljøpakken trenger mer penger. Den opprinnelige rammen var på ca. 7 milliarder kroner, og av denne summen mangler det ca. 1,5 milliarder. Årsaken er bortfall av den planlagte drivstoffavgiften, og uavklarte statlige bidrag til E6-utbyggingen. I tillegg har kostnadene ved prosjektene økt.

Det gir to hovedalternativer:

Redusere innholdet i Miljøpakken
Med opprinnelig ramme (7 mrd) må flere av prosjektene reduseres i omfang, eventuelt utsettes til slutten av Miljøpakke-perioden og fullføres etter 2024. Blant annet blir utbyggingen av E6 Tonstad-Klett forenklet, og det blir ingen utbygging av Klettkrysset eller strekningen Klett-Jaktøien i Melhus.

Øke inntektene fra bompengeinnkrevingen
For å unngå kutt, trenger Miljøpakken fra 1,2 til 3,4 milliarder kroner, i tillegg til de opprinnelige 7 milliardene. Størrelsen på økningen er avhengig av hva slags ambisjonsnivå man ønsker for prosjektene. Her er en tabell som viser flere alternative økonomiske rammer, og hvordan man kan prioritere utbyggingstakt og omfang for prosjektene innenfor hver av dem:


Nye bomsnitt

Tilleggsutredningen beskriver flere forskjellige løsninger for å øke inntektene fra bompengeinnkrevingen, fra å øke takstene i dagens innkrevingspunkter til å opprette nye stasjoner.

Det er 25-30 mulige innkrevingsalternativer, og det er ikke tatt stilling til hvor de eventuelle nye bompunktene skal ligge. Dette er eksempler på mulige plasseringer:

a. Ytre snitt – innenfor Omkjøringsvegen og Havstein/Kyvannet
b. Midtre snitt – utsiden av Tyholtringen, Havstein/Kyvannet og Kongens gate
c. Indre snitt – Innherredsveien, Elgeseter gate, Kongens gate
d. Rundt avlastingssentrene på Tiller og Lade

Politikerne i Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune skal behandle rapporten i løpet av våren, mens Stortinget trolig vil behandle den før jul. Eventuelle nye bompunkter kommer trolig ikke før i 2014.

Les hele tilleggsutredningen for Miljopakken

Her er alle delutredningene til Miljøpakken