Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 08 september 2020

Lesetid: 3 min

Trondheim er fortsatt best i Norge på sykkel

Trondheim har fortsatt den gule ledertrøya i rittet om mest sykling. Flere husstander dropper bil.

Det viser ferske tall fra Nasjonal Reisevaneundersøkelse (RVU) for 2019 for storbyområdene. 10 prosent av alle reiser i Trondheim var en sykkeltur i fjor. Vi er tett fulgt av Stavanger, mens Oslo (6 prosent) og Bergen (4) ligger langt bak.

Utvikling i sykkelandel i de fire storbyene og i storbyene med omegn. * = usikre 2018-tall. Mye tyder på at Trodheimsområdet lå lavere enn 10 prosent, trolig.

Ingen bil: Stadig flere klarer seg uten bil, ifølge undersøkelsen. 23 prosent av husstandene i Trondheim eide ikke bil i 2019, noe som tilsvarer ca 25 000 husstander. Andelen var 20 prosent i 2014. I alle fire Byvekstkommuner samlet var hver femte husstand uten bil i fjor. Mønsteret er tydelig: Jo større by, dess færre eier bil og dess flere reiser kollektivt. Oslo skiller seg ut her.

Elektrisk: Trondheim har lavest andel elbiler av de fire storbyområdene, men mange har kjøpt elsykkel. Bare Stavanger slår oss der.

Parkering: Byvekstavtalen med staten skal sikre at bilkjøringa (personbiltrafikken) ikke øker selv om vi blir ca 3000 flere innbyggere hvert år. Forskning viser at gratis parkering på jobb er en av de viktigste årsakene til at folk velger privatbilen.

Parkering ved NTNU. Mange droppet bilen da det ble innført avgiftsparkering, selv om taksten er lav.

57 prosent av arbeidstakere med bil i Trondheim kunne parkere gratis ved arbeidplassen i 2019. Det er lavere enn i 2014, noe som blant annet skyldes at NTNU har innført avgiftsparkering. For alle fire kommuner i Byvekstområdet (Melhus. Malvik, Stjørdal og Trondheim) var andelen med gratis p-plass 62 prosent.

Andel arbeidstakere med gratis og betalt jobbparkering i de fire storbyene.

En mindre andel har gratis jobbparkering i Trondheimsområdet enn i Stavanger- og Bergensregionen. Vi har også en mindre andel som kjører bil til jobb enn Stavanger og Bergen. Oslo er i en egen klasse med høy kollektiv- og lav bilandel.

Slik reiser folk til jobb der staten krever nullvekst i personbiltrafikken.

Om undersøkelsen: RVU er en nasjonal spørreundersøkelse som nå pågår kontinuerlig for å kartlegge reisevaner og kontrollere om storbyområdene klarer nullvekstmålet om ingen økning i personbiltrafikken. Storbyene får milliarder fra staten mot å sørge for at all vekst i trafikken skjer til fots, på sykkel eller med kollektivtransport.

Se noen flere funn fra RVU 2019.

Denne artikkelen bygger på noen frigjorte hovedtall. Detaljerte resultater fra alle kommuner i Miljøpakken kommer senere.

Trondheimsområdet har et mål om 15 prosent sykkelandel i 2025. Miljøpakken skal investere ca 3 milliarder kroner i sykkeltiltak innen 2030.