Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 11 august 2020

Lesetid: 4 min

Midtbyen gjør det godt igjen

Omsetninga i Midtbyen økte med 2,3 prosent i 2019. Omstridte Olav Tryggvasons gate (bildet) er en vinner.

Salget i Olav Tryggvasons i november/desember gikk opp ca 7 prosent fra 2017 til 2019, viser fersk handelsstatistikk. I disse to årene som helhet hadde gata en vekst på 2,3 prosent. Denne perioden dekker det kontroversielle prøveprosjektet med restriksjoner for biltrafikken.

Kjøremønsteret i gata er lagt om, og sykkelfelt og gatemøbler er innført og fjernet igjen av hensyn til busstrafikken. Debatten har rast.

Uten at det beviser noen årsakssammenheng er faktum slik:

  • Biltrafikken i gata har gått kraftig ned.
  • Handelen i gata har økt mer enn andre steder i Midtbyen.
Midtbyen gjorde det bra i 2019, og det ser ut til å fortsette også i år. Her fra gågata Thomas Angells gate.

Statistikken går til og med 2019, mens nye restriksjoner er innført også i 2020. Det har blitt forbudt å kjøre inn i Olav Tryggvasons gate fra Bakke bru. Snart blir det forbudt å svinge inn fra Munkegata. Du må kjøre via Fjordgata. Tiltaket er vedtatt politisk.

Det innføres forbud mot å svinge inn i Olav Tryggvasons gate fra Munkegata, slik de innringede bilene på bildet gjør. Snart må all trafikk her gå rett fram via Fjordgata.

Andre funn om bil og handel:

  • 50 % av biltrafikken i Midtbyen er gjennomgangstrafikk (telling i regi av Statens vegvesen).
  • 80 % av kundene ved Byhaven reiste miljøvennlig – uten bil – til Midtbyen (telling i regi av prøveprosjektet).

Plassen i Midtbyen er begrenset, derfor pågår en vedvarende kamp om hvor mye areal som skal brukes til henholdsvis bil, bilparkering, buss og sykkel. Et aktuelt eksempel: Nå flyttes sykkeltilbud fra Olav Tryggvasons gate til Fjordgata. Det fører til at Fjordgata mister en del bilparkering.

Tre av fire som handler i Midtbyen kommer med buss/trikk, på sykkel eller til fots (tall fra 2017). Bildet er fra vestre del av Olav Tryggvasons gate.

Samtidig har det versert en opphetet diskusjon i flere år om hva bil og parkeing betyr for omsetning i Midtbyen. To ytterpunkter i debatten:

  • Bilister handler mest per tur, det er nødvendig å legge til rette for biltrafikk for å redde Midtbyen.
  • Biltrafikk gjør Midtbyen mindre attraktiv, bilbruken må begrenses for å få flere til å bruke sentrum.

Midtbyen har opplevd nedgang og tap av markedsandeler til kjøpesentrene utenfor sentrum i mange år. Ny statistikk viser at 2019 ble et godt år for sentrum:

  • Økt omsetning på 2,3 %.
  • Stabil markedsandel på ca 17 % siden 2017 etter tapt andel i en årrekke før det.
Sykkelfelt og gatemøbler er borte fra Olav Tryggvasons gate. Formålet med prøveprosjektet er nettopp å prøve (og evt feile) for å finne en best mulig permanent løsning før Miljøpakken investerer store beløp i gata.

Best på restaurant og kafe
Midtbyen er en klar vinner innen servering med 6 % økning i 2019. Til sammenligning falt omsetninga innen servering med 10,5 % i Trondheim Sør. Midtbyen sto for 46 % av serveringsvirksomheten i Trondheim i 2019.

Tallene forteller at bruken av bysentrum dreier fra tradisjonell handel til servering og opplevelser.

Handelsstatistikk for Trondheim viser type omsetning fordelt på bydeler over tid. Byen er delt inn i Nord, Sør og Midtbyen. Midtbyen er delt inn i områder. Du velger kategori i de ulike fanene selv.

Næringsdrivende ved Torget hadde god omsetningsvekst i 2019. 2020 tegner til å bli et veldig bra år nå når arbeidene på Torget er avsluttet.