Tre tilbud på E6 Sentervegen-Tonstad

Torsdag 23. juni var det tilbudsåpning på E6 Sentervegen-Tonstad, som er ett av delprosjektene i E6 Jaktøyen-Tonstad.