Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 24 juni 2011

Lesetid: 2 min

Tre tilbud på E6 Sentervegen-Tonstad

Torsdag 23. juni var det tilbudsåpning på E6 Sentervegen-Tonstad, som er ett av delprosjektene i E6 Jaktøyen-Tonstad.

Følgende entreprenører har levert inn tilbud:

– Reinertsen kr 200.110.707,-  
– Søbstad/Syltern kr 221.914.749,-  
– NCC kr 235.782.752  

Kontraktsarbeidene omfatter blant annet bygging av ny E6, inkludert nytt Sentervegen-kryss (planfritt). Anlegg for gående og syklende er også inkludert. Nå skal tilbudene kontrolleres før entreprenør blir valgt.

Arbeidene starter i løpet av september 2011 og vil pågå i om lag to år.

Les mer om arbeidet som skal gjøres her. 

Kontaktperson:
Byggleder Roger Gjeldnes – tlf 916 12 720