Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 20 juni 2011

Lesetid: 2 min

Kommunedelplan for Sluppen-Stavne vedtatt

Kommunedelplan for rv. 706 Sluppen-Stavne ble 16. juni vedtatt i bystyret. Nå starter arbeidet med reguleringsplan.

Dagens bru er forutsatt brukt til gang- og sykkelveg. Ny veg fører til  inngrep i Nidelvkorridoren, men det kom ingen innsigelser i høringsperioden.  Arbeidet med reguleringsplan igangsettes nå.

Her er det aktuelle området.

Saksframlegget finner du på Trondheim kommunes internettsider. Her vil også etterhvert finne referatet fra møtet i bystyret.