Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 04 juli 2016

Lesetid: 2 min

Tre nye skoleveger blir sikrere

Miljøpakken bygger og planlegger fortau ved en rekke skoler.

Tre skoler med 1200 elever får nå sikrere skoleveg med penger fra Miljøpakken. Ytterligere tre prosjekter kan starte om ikke lenge.

Snart har det blitt tryggere å gå og sykle til 15 skoler med totalt mer enn 6000 elever etter at Miljøpakken ble etablert.

Tre anlegg er under bygging nå:

Havsteinbakken (bildet over)
150 meter fortau skal stå klart i løpet av høsten. Her var fortauet for smalt til at det kunne brøytes. Dette er skoleveg for barn ved Åsveien skole.

Husebyvegen/Søndre Husebytun
150 meter fortau i veg som helt har manglet areal for myke trafikanter. Ferdig i løpet av høsten. Skoleveg for elever ved Kolstad skole.

Bregnevegen
550 meter nytt fortau under bygging. Omfattende arbeid er påbegynt, og mesteparten vil være ferdig i år, finish i 2017. Skoleveg for barn ved Nardo skole.

Både dette og flere andre trafikksikkerhetsprosjekter er mer omfattende enn bare bygging av fortau. I Bregnevegen må blant annet selve vegfundamentet skiftes ut. Arbeid med vann- og avløpsnett er også vanlig å kombinere med fortausbygging.

Skoler som står for tur er Strindheim, Spongdal og Flatåsen. I Bromstadvegen ved Strindheim skole blir det snart byggestart for fortau på ei side av den trafikkerte vegen og sykkelveg med fortau på den andre. Snart er det også klart for bygging av to kilometer gang- og sykkelveg på Fv. 707 på Byneset, i retning Spongdal skole. I Høgreina på Flatåsen et det planlagt 160 meter fortau. Bygging kan starte når alle avtaler om grunnerverv er klare.

Tidligere er det gjort ferdig større og mindre tiltak ved ni andre skoler:
Nidarvoll, Ugla, Breidablikk, Byåsen, Hallset, Selsbakk, Nypvang, Dalgård og Singsaker.

IMG_5584
Det er lettere kaotisk i Havsteinbakken på Byåsen mens anleggsarbeidet pågår, men resultatet blir en skoleveg med bredt og trygt fortau.