Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 27 juni 2016

Lesetid: 2 min

Hvorfor jobber vi om natta?

Denne uka og forrige uke har det vært støyende arbeid langs E6 over Heimdalsmyra.

Årsaken er at vi setter opp gjerder langs eksisterende E6. Bakgrunnen er sikkerheten til de som skal lage den nye traséen til E6. For å sikre dem, må vi sette opp fysiske hindre langs E6. Uten disse kan vi ikke jobbe nærmere enn 10 meter fra den hvite stripa. Ved å sette opp rekkverk eller andre hindre, kan vi arbeide langt nærmere.

Dessverre må arbeidet gjøres sent på kvelden eller om natten. Det er  fordi det ikke er mulig å få stenge et kjørefelt på E6 inn mot Trondheim over lengre tid på dagtid. Da blir det trafikkaos.

Det er dessverre ikke mulig å få bygget ny fire-felts E6 med nye to-plankryss uten at dette påvirker trafikanter og omgivelser. Trøsten er at når ny E6 er klar, vil forholdene for svært mange bli mye bedre.

Arbeidet med ny E6 startet nå i vår, og den nye strekningen skal stå ferdig i 2019. Miljøpakken finansierer utbyggingen og Statens vegvesen er byggherre.