Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 16 mai 2014

Lesetid: 2 min

Trampe åpner 19.mai

Verdens eneste sykkelheis starter igjen.

Verdens eneste sykkelheis er nå justert og satt i stand etter vinteren. Du kan igjen la deg skyve opp Brubakken.

Statens vegvesen, selskapet Boreal som har driftsansvaret og oppfinner Jarle Wanvik har testet heisen de siste dagene. Fredag var en gruppe greske besøkende ivrige tilskuere.

Trampe åpnet etter en lang pause 1.juni i fjor (bildet). Da hadde Miljøpakken bevilget penger til nødvendig oppgradering, blant annet for å bedre sikkerheten.

Heisen er vinterstengt først og frenmst av to årsaker:

  • Trafikksikkerhet: Fortauet og heistraseen er oppvarmet. Det gjør at enkelte bilister kjører inn på den isfrie delen av bakken – til fare for eventuelle brukere av heisen.
  • Strøsand kan skade maskineriet. Brubakken er bratt, det strøs og forholdene er røffe for det tekniske utstyret.

Målet er å åpne heisen hvert år tidlig på våren. I år ble det en liten forsinkelse i påvente av nye deker fra levereandøren i Frankrike. Trampe er en prototyp, noe som fører til en del prøving og feiling. Heisen fungerte gradvis bedre i fjor, og håpet er at den skal bli enda mer stabil denne sesongen.