Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 04 februar 2020

Lesetid: 3 min

Trafikken i Trondheim økte i 2019

Biltrafikken i bomstasjonene i Trondheim gikk opp med 1,9 prosent i 2019.

Kraftig trafikkvekst på nye E6 Sør gjør utslaget. Samtidig gikk trafikken ned i Oslo, Bergen og Stavanger (Nord-Jæren).

Kravet: Ingen vekst
Staten krever nullvekst i personbiltrafikken i de store byområdene for å gå inn med milliardbeløp til bedre transport. For trondheimsområdet – Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal – blir 2019 startår for å beregne trafikk.

Veksten på 1,9 prosent i 2019 er målt i bomstasjonene. Etter to år med nedgang i bomstasjonene, gikk trafikken opp i 2019. Veksten kom på hovedvegene, ikke inn mot sentrum.

Den offisielle statistikken fra staten baserer seg også på andre målepunkter, blant annet i kommunene rundt Trondheim. Gjennomgangstrafikk og næringstransport skal holdes utenfor.

Her kom beregninger – med forbehold – for Trondheim onsdag, og også den viser økning:
* 1,3 prosent vekst i 2019
* 1,2 prosent vekst i perioden 2016 til 2019.
Trondheim er dermed eneste by som ikke har klart nullvekstmålet hittil, ifølge statens beregninger. Men det er først fra og med 2019 at vi blir bedømt opp mot retten til statlige tilskudd gjennom Byvekstavtalen.

Tett trafikk på nye Klett
På Klett var det hele 12 prosent flere passeringer i bomstasjonene i 2019 enn året før – eller totalt 6,6 prosent i bommene mot sør hvis man regner inn bompunktet på Torgård på veien mot Klæbu. Ny E6 med fire felt åpnet rett før forrige årsskifte. Et annet målepunkt (ikke bom) på E6 nord for Melhus sentrum bekrefter trenden. Der økte trafikken med 18 prosent.

Til sammenligning økte biltrafikken på grensa mellom Trondheim og Malvik med 0,8 prosent. Her starter Nye Veier AS bygging av E6 med fire felt i år.

Nedgang i andre byer
De tre andre byene med byvekstavtaler har hatt offisielle målinger siden 2016 (Oslo og Bergen ) og 2017 (Nord-Jæren). Personbiltrafikken gikk ned i størrelsesorden 2,6 til 4,4 prosent de siste årene. Disse byområdene ligger dermed godt innenfor nullvekstmålet så langt.

For 2019 isolert gikk trafikken med med henholdsvis 0,3, 2,0 og 2,6 prosent i Oslo, Bergen og Nord-Jæren.

Husker du? Slik så E6 ut før. Fire felt Tiller-Melhus ser ut til å gitt kraftig vekst i bilbruken.

Også Trondheim har hatt god utvikling over tid, før bykset i 2019. Trafikken i bomstasjonene økte i 2016, men gikk ned i 2017 og 2018.

Flere sykler
Sykling økte med ca 4 prosent på fire målepunkter i Trondheim i 2019. Også bussbruken gikk opp nesten 4 prosent fra januar til august. Da ble rutesystemet lagt om. Det finnes foreløpig ikke data som sier noe sikkert om utviklingen i høst. Les mer i innkalling til Kontaktutvalget.