Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 08 november 2013

Lesetid: 2 min

Tjue prosent vekst i sykkeltrafikken

Sterk økning i antall sykkelturer til og fra Trondheim sentrum de siste årene.

– Tall fra de siste tellingene våre viser en vekst i antall syklister til og fra sentrum på om lag 20 prosent fra 2010 til 2013, sier Tore Kvaal i Statens vegvesen og medlem i sykkelgruppa i Miljøpakken.

På en virkelig godværsdag midt i uka og utenom ferier sykler drøyt 20.000 inn og ut av Midtbyen. Elgeseterbrua er den mest trafikkerte innfartsåren til sentrum. På en godværsdag passerer ca. 4.000 syklister over brua.

– Det er veldig artig å se at antallet syklister øker. Det tyder på at det brede spekteret av tiltak som er gjort i Trondheim de siste årene begynner å virke, mener Kvaal.

Været har innvirkning

Tellingene er gjort manuelt, og er gjennomført i september (uke 37 og 38) hvert år de siste fire årene. Midtbyen har ti punkter der man kan sykle inn til sentrum, og alle punktene er blitt telt. Det blir til sammen et tett snitt, og som gjør sammenlikning enkelt. Tellingene er utført i rush fra kl. 07-09 og fra kl. 15-17. Erfaringsmessig utgjør syklinga i dette tidsrommet omtrent 50 prosent av syklinga gjennom døgnet.

– Resultatene våre, sammen med værstatistikk og automatiske tellepunkt, viser hvordan vær og temperatur innvirker på hvor mange som velger sykkelen. Rådataene våre viser enda større økning i sykkeltrafikken, men korrigert for vær mener vi 20 prosent er et godt anslag på veksten, sier Kvaal.

Nye tellepunkter

I år har seks nye automatiske tellepunkter blitt etablert på ulike steder i byen, og flere er på vei.

– Flere faste tellepunkt tror vi på sikt skal redusere behovet for et manuelt registreringsopplegg, og samtidig gi mer og bedre data, sier Kvaal.