Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 07 november 2013

Lesetid: 2 min

110 nye p-plasser på Melhus

Ny innfartsparkering åpner

Mandag morgen får busspendlere fra Melhus 110 nye, gratis parkeringsplasser. Den nye innfartsparkeringa ligger på Brubakken nord for Melhus sentrum. Her stopper rutebussene.

Parkeringsplassen koster 15 millioner kroner. Miljøpakken bidrar med 8 av disse millionene.

Bussbruken har økt voldsomt de siste årene. Mellom pendlerkommunene og Trondheim har økningen vært 75 prosent siden 2009. Fra 2010 til 2012 økte trafikken fra Melhus med 55 prosent.

I 2010 kom bompunktene i Miljøpakken, som gjorde det dyrere å bruke bil. Fra 2011 ble taksten på bussen satt kraftig ned. I tillegg er busstilbudet stadig forbedret med flere avganger og bedre busser.

Sykler og scootere
Økende kollektivbruk har fylt opp plassene for innfartsparkering flere steder rundt Trondheim. 110 nye plasser på Melhus kommer til å hjelpe. De kan blant annet frigjøre p-plasser ved skysstasjonen/jernbanen, kanskje særlig til glede for togpendlere.

Ved skysstasjonen er det for øvrig satt opp 30 nye sykkelparkeringsplasser under tak og egen stall med plass til scootere.

Fornøyde passasjerer
Brukerunderskelser viser at busspassjerene i Melhus er veldig godt fornøyd med tilbudet. Ni av ti sier at de vil anbefale bussen til andre. Det er høyere enn i Trondheim og Malvik, der også brukerne er godt forbøyd: Åtte av ti svarer at de gjerne vil anbefale busstilbudet.

Offisiell åpning av den nye  innfartsparkeringa skjer fredag klokka 12. Les også hos Statens vegvesen.