Prosjekter
En mann plasserer en sykkel i et sykkelskap.

Skrevet av: Håvard Wettland Gossé

Publisert: 14 mai 2024

Lesetid: 2 min

Tilskudd til sikker sykkelparkering for besøkende

Trondheim kommune kan gjennom Miljøpakken dekke 30% av investering til sikker sykkelparkering for besøkende, oppad begrenset til 500.000 kroner per bedrift.

OBS! Begrensede midler, førstemann til mølla!

Gi din bedrift et konkurransefortrinn

  • Vil du være syklistenes favoritt?
  • Vil du ha byens beste sykkelparkering for besøkende?
  • Vil du ha flere kunder?
  • Vil du øke parkeringskapasiteten?

En investering i økt kundetilfredshet

Stadig flere ønsker å bruke sykkel fremfor bil, også på handletur eller i forbindelse med fritidsaktiviteter. Kundene blir stadig mer klimabevisste, og bedrifter som tar et aktivt standpunkt i forhold til det grønne skiftet vil ha en fordel mot sine konkurrenter. Ved å etablere sykkelparkering av god kvalitet, som står under tak og som vanskeliggjør sykkeltyveri, vil kundene på sykkel prioritere din bedrift. I tillegg til trygg og god sykkelparkering kan din bedrift øke den totale parkeringskapasiteten. Det er flere ulike løsninger for trygg sykkelparkering. Noen løsninger har også plass til reklameplakater, og kan på den måten finansiere investeringskostnadene.

Hvem kan søke

Tilskuddet er for bedrifter innenfor handels- og fritidssegmentet som er lokalisert i Trondheim kommune. Flertallet av besøkene hos bedriften må ha en varighet på mer enn 30 minutter, da behovet for sikker parkering er størst. Sykkelparkeringen må etableres på eiendom som bedriften disponerer.  

Så mye tilskudd kan du få

Ordningen dekker 30 prosent av utgiftene ved etablering av sikker sykkelparkering, oppad begrenset til 500 000 kroner per bedrift.

Søk fra 14. mai – «først til mølla»-prinsippet

Søknader behandles fortløpende fra og med 1. mai og fram til og med 15. november 2024, eller til midlene er brukt opp.

Kontakt

Det er Trondheim kommune som administrerer denne ordningen, på vegne av Miljøpakken.

E-post: mobilitetsradgiver@trondheim.kommune.no

Trondheim kommunes sentralbord: 72 54 00 00